Veel ICW-nota’s nu digitaal

2-12-2012 | Categorie: Algemeen

Bij het toenmalige ICW was het de goede gewoonte onderzoeksresultaten vast te leggen in een nota. Zij vormen dan ook een belangrijke bron van kennis.¬†Een deel van die kennis stroomde door naar rapporten en artikelen maar lang niet alles. De belangrijkste in mijn bezit zijnde nota’s heb ik gescand en op de Kennisbank geplaatst, te vinden onder de rubriek Oude kennisproducten. Daar staat ook de lijst van ICW-nota’s. De rest van mijn nota’s heb ik aan Harry Massop ter beschikking gesteld. Hij heeft binnen Alterrra zo veel mogelijk nota’s verzameld en deze zijn door Han te Beest gescand. In het eerstvolgende nummer van Stromingen komt een bericht hierover te staan. De link naar de gescande ICW-nota’s is:

http://library.wur.nl/WebQuery/hydrotheek?wq_par=(&titel=ICW&wq_rel=OR&titel=Instituut+voor+Cultuurtechniek+en+Waterhuishouding&wq_rel=OR&uitgever=ICW&wq_rel=OR&uitgever=Instituut+voor+Cultuurtechniek+en+Waterhuishouding&wq_rel=OR&signatuur=NN31545&wq_par=)&wq_rel=AND&informatiedrager=internet

Neem vooral kennis van deze geweldige bron van kennis!

 

Reacties

Reageren?

Naam *
E-mail *
Website
Uw reactie