De historie van het verdampingsonderzoek in Nederland in relatie tot de Hydrologie

24-6-2015 | Categorie: Algemeen

Op 11 juni vond het NHV-symposium Verdamping in de Hydrologie plaats. Aan mij de taak/eer een voordracht te houden over de historie van het verdampingsonderzoek in Nederland in relatie tot de hydrologie. Naar aanleiding daarvan heb ikĀ enige documenten gescand en op kennisbank geplaatst bij de rubriek “28 jaar Makkink”. Ook pdf van mijn voordracht en door Harry Massop toegestuurde scan van een deel van hetĀ rapport van de Staatscommissie voor de Bevloeiingen uit 1897 zijn toegevoegd.

Ik eindigde mijn voordracht met: Kennis uit het verleden biedt geen garantie voor toepassing in het heden. Waarvan akte!

Reacties

Reageren?

Naam *
E-mail *
Website
Uw reactie