Profiel

 

Familienaam: Van Bakel
Voornamen: Petrus Johannes Theodorus
Beroep: hydroloog
Geboortedatum: 02-05-1949
Nationaliteit: Nederlandse
Geslacht: man
Adres privé: Simon Vestdijkstraat 15
Postcode + Plaats: 6708 NW Wageningen
E-mail: jan.van.bakel@hetnet.nl
Tel.: 06 22452578

Opleiding

van tot instituut titel
1961 1964 Lagere land- en tuinbouwschool
1964 1966 Middelbare Tuinbouwschool
1966 1969 Hogere Landbouwschool Ing.
1970 1976 Landbouwhogeschool, specialisatie hydrologie Ir.
1986 Landbouwhogeschool Dr.

Talen (uitstekend, goed, redelijk)

Engels: goed
Duits: goed
Frans: redelijk

Kennis en vaardigheden

  • expert op het gebied van operationeel waterbeheer door waterschappen
  • expert landbouwwaterhuishouding (nat- en droogteschade)
  • expert op gebied van regionale waterhuishouding waarbij het zwaartepunt ligt in de modellering van het topsysteem en de bepaling van effecten van waterhuishoudkundige maatregelen voor landbouw
  • ervaring met toepassing van modellen in regio’s
  • ervaring in het geven van onderwijs (PHLO-cursus GGOR, PAO-cursus Waterconservering, begeleider bij minor Hydrologische modellering van VHL)

Werkervaring in Nederland

1976-1991 wetenschappelijk medewerker bij het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (opgegaan in het SC-DLO); in 1986 gepromoveerd op het onderwerp ‘Planning, design and operation of regional surface water systems. A case study’
1991-1996 hoofd adviesgroep Integraal Waterbeheer van Tauw Civiel en Bouw bv in Deventer
1996-sept 2009 senior-onderzoeker bij Centrum Water en Klimaat van Alterra
Vanaf 1 oktober 2009 zzp’er (De Bakelse Stroom)

Werkervaring in het buitenland

In 2009 2 missies naar Turkije

Publicaties (5 meest relevante)

Bakel. P.J.T. van, 1986a. A systematic appraoch to improve the planning, design and operation of surface water management systems. A case study. Report 13. ICW, Wageningen (also published as Thesis of Agricultural University).
lBakel, P.J.T van, J. Hoogendoorn, J. Luijendijk en J.M.P.M. Peerboom, 2001. Hoogwaterreductie vanuit regionale stroomgebieden: samenhang of tegenstellingen? H2O 3: 27- 29.
Bakel, P.J.T. van, B. van der Waal, M. de Haan, J. Spruyt en A. Evers, 2007. HELP-2006. Uitbreiding en actualisering van de HELP-2005-tabellen ten behoeve van het Waternoodinstrumentarium. Stowa-rapport 2007-13.
Bakel, P.J.T. van, H.Th.L. Massop , J.G. Kroes, J. Hoogewoud, M.J.H. Pastoors en T. Kroon, 2008. Actualisatie Hydrologie voor STONE 2.3. Aanpassing randvoorwaarden en parameters, koppeling tussen NAGROM en SWAP, en plausibiliteitstoets. WOT-rapport 57.
Bakel, P.J.T. van Bakel en L.C.P.M. Stuyt, 2011. Actualisering van de kennis van zouttolerantie van .andbouwgewassen. Op basis van literatuuronderzoek, expertkennis en praktische ervaring. Alterra/De Bakelse Stroom. Alterra-rapport 2201.

In onderstaand document staat de volledige lijst van publicaties van mijn hand (auteur, hoofdauteur of mede-auteur).

lijst van publicaties van Jan van Bakel jan 2018