Rapport ‘De hydrologische effecten van de maatregelen in het Boetelerveld en omgeving’ beschikbaar

In 2017 was ik lid van het Deskundigenteam Hydrologie Boetelerveld. Daarin werd op een bijzonder inspirerende manier samengewerkt met Perry de Louw van Deltares en Judith Snepvangers van Landschap Overijssel. Kennis, kunde en vaardigheden van eenieder vulden elkaar perfect aan. Het resultaat van deze samenwerking is vastgelegd in het rapport dat als nr. 16 is te vinden onder Kennisbank, Recente kennisproducten. Veel leesplezier