Archief: Waterbeheer

Waterkolom 2: Berekening hoge afvoeren klimaatbestendig?

27-5-2010 | Categorie: Hydrologie, Waterbeheer

Hoge afvoeren tijdens dooiperioden en in de zomer worden meestal niet gebruikt bij de berekening vande hoge afvoeren. In 1984 heb ik een artikel geschreven om aandacht te vragen voor deze, in mijn ogen, tekortkoming.  Zie Oude kennisproducten onder rubriek Kennisbank van deze website. Maar dat is nooit opgepikt. Ik denk echter nog steeds dat het wel noodzakelijk is omdat  als gevolg van klimaatverandering zowel de kans op hoge afvoeren tijdens dooiperioden als tijdens zomerperioden zal veranderen. Deze verandering is verschillend voor de 4 KNMI-klimaatscenario’s. Maar wat niet weet wat niet deert?

lees meer 0 reacties

Waterkolom 1. Waarheen met de waterschappen?

17-5-2010 | Categorie: Algemeen, Waterbeheer

Waterkolom 1: Waarheen met de waterschappen?

Een paar weken gelden viel de aanslag  Waterschapslasten van mijn waterschap op de deurmat.  Dat brengt me bij de discussie over de toekomst van de waterschappen. De andere aanleiding was een interview in de Volkskrant van de dijkgraaf van Rivierenland (Zijn argumentatie was zwak want inderdaad houden stroomgebiedsgrenzen zich veelal niet aan provinciegrenzen maar als je zo redeneert krijg je of 4 waterschappen of heel veel waterschappen).

Laat ik beginnen om te stellen dat ik de waterschappen beschouw als één van de meest efficiente overheden. Niet omdat ze zo geweldig efficient zijn maar omdat andere overheden nog veel inefficienter zijn. Dus waterschappen opheffen is m.i. echt geen bezuinigingsoperatie. Maar er is wel een aantal wijzigingen nodig om ze bezuinigingsbestendig te maken.

Om te beginnen moet de waterschapsverkiezingen huidige stijl worden afgeschaft om minstens 2 redenen: 1) bij een opkomstpercentage van rond de 25% is er echt geen sprake meer van democratische verkiezingen (dat kun je je ook bij sommige andere verkiezingen afvragen) en b) goed waterbeheer is geen zaak voor politici. Dus ik pleit voor een bestuur aangewezen door organisaties van belanghebbenden. Als burger woon ik in een gemeente en een vertegenwoordiging van de inliggende gemeente kan/moet mijn belangen bij een goed tactisch/operationeel waterbeheer bepleiten. Nogmaals, het gaat om de uitvoering van een door de provincies/Rijksoverheid opgedragen taak.

Op de tweede plaats is er inderdaad veel overlap met de taak van provincies. Als waterschappen zich nu eens met de tactiek en de uitvoering bezig houden (en dat dan ook eens een keer goed doen) en de strategie aanRijkswaterstaat en provincies overlaten.  Want geconstateerd moet worden dat operationele zaken als het op orde hebben van een Monitoringnetwerk of de legger bij veel waterschappen niet het geval is. Het is voor een bestuurder ook veel aantrekkelijker mee te doen met het Strategospel en zoiets basaals als het opzetten en verbeteren van  een profesionele en efficiente organisatie krijgt in mijn ogen niet de aandacht die het verdient.

Op de derde plaats moet het toch mogelijk zijn mijn waterschapslasten te laten innen samen met de zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing. Dit is al vaker bepleit maar waarom gaat nog steeds een aanzienlijk deel van de waterschapslastenopbrengst ‘verloren’ aan inningskosten.

 Wordt vervolgd.

lees meer 0 reacties

website in de lucht

14-5-2010 | Categorie: Algemeen, Waterbeheer

 per 14 mei is mijn website http://www.debakelsestroom.nl in de lucht

 

lees meer 0 reacties