Van Penman naar Makkink naar EUMETSAT SAF

Van Penman naar Makkink naar EUMETSAT SAF

Nederland is in veel opzichten uniek, bijv. in het gebruik van de formule van Makkink voor bepaling van de referentiegewasverdamping. Henk de Bruin is een van de grondleggers. Maar de ontwikkelingen staan niet stil. Sinds kort is er methode beschikbaar om met satellietgegevens de referentiegewasverdamping te berekenen. Henk is daarvan wederom de belangrijkste grondlegger. Hij blijft voor mij de belangrijkste bron van kennis op dit gebied. Dus lees vooral de nieuwe documenten die in maart 2017 zijn toegevoegd aan de rubriek: 28 jaar Makkink verdamping.