Maaiveldafvoer verdient meer aandacht

Dimensionering van waterlopen en kunstwerken is gebaseerd op het ‘aloude’ concept van maatgevende afvoer. In het Cultuurtechnisch Vademecum wordt dit mooi uitgelegd. Echter door allerlei ontwikkelingen is de maatgevende afvoer niet meer wat ze geweest is. Door heviger buien, als gevolg van klimaatverandering, maar ook door bodemverdichting en structuurbederf, treedt vaker maaiveldafvoer op. Maaiveldafvoeren zijn de oorzaak van hoge afvoerintensiteiten omdat ‘doordegrondse’ afvoerintensiteiten nooit hoger kunnen zijn dan ongeveer de maatgevende afvoer, zelfs als de grond intensief is gedraineeerd. Echter, onze kennis over het fenomeen maaiveldafvoer is beperkt, vooral de parameterisatie ervan. Daarom is het goed dat sommige waterschappen expliciet aandacht besteden aan maaiveldafvoer, zoals waterschap Vechtstromen. Zij waren de opdrachtgever voor een verkennende studie die is beschreven in Alterra-rapport 2839: Maatgevende afvoer en maaiveldafvoer in waterschap Vechtstromen, met als auteurs Harry Massop Perry de Louw en mijn persoon. Het rapport is te vinden op de Kennisbank, onder de rubriek ‘Nieuwe kennisproducten’: nr. 14.

Nu nog de kennis over parameters in het veld verzamelen!