Literatuuronderzoek naar maatgevende aanvoerintensiteit. De waarde van normen en waarden

28-8-2014 | Categorie: Algemeen

In opdracht van het ministerie van I&M, DG Ruimte en Water, is samen met Harm Janssen (voorheen DLG) de vraag beantwoord of er (regionaal gedifferentieerde) normen zijn voor de maatgevende watervraag en zo ja, wat is de onderbouwing. Het antwoord is: deze normen zijn er niet. Wel zijn in de literatuur verschillende waarden voor de maatgvende watervraag aangetroffen waarvan de meeste weinig waarde hebben om toe te passen op de huidige situatie en de grote regionale verschillen. De waarde van normen en waarden is in deze dus beperkt.

Het rapport is te vinden onder de rubriek Kennisbank -> Recente kennisproducten, nr. 13.

 

Reacties

Reageren?

Naam *
E-mail *
Website
Uw reactie