Lijst van ICW-nota’s beschikbaar

20-9-2010 | Categorie: Algemeen

Het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (ICW) staat in mijn ogen model voor een kennisinstituut van na de oorlog maar voor deĀ  verzelfstandigingsgolf. Ik heb er 15 jaar gewerkt. Zeker achteraf gezien een waar onderzoekswalhalla. Ondanks dat de mensen niet meteen werden ‘afgerekend’ op deliveries was de productie van publicaties aanzienlijk. Het medium was de nota. Daarvan zijn er 1972 verschenen. Harry Massop had nog de volledige lijst van ICW-nota’s en die heb ik gescand inclusief de afsluitende brief en enige aantekeningen en aanvullingen. Harry en ik zijn van plan de belangrijkste nota’s op gebied van het waterbeheer mettertijd te scannen en van motivatie te voorzien.

Een andere serie van het ICW waren de Medededelingen. In een volgende bericht zal ik de gescande lijst aankondigen. Als voorproefje alvast de ‘beroemde’ Mededeling 118 van J. Wesseling: Bergingsfactor en drainagecriterium. Waarom beroemd? Op magnifieke wijze wordt uitgelegd dat bij het berekenen van drainafstanden hoofdzakelijk stationaire formules worden gebruikt. En dat daardoor geen onderscheid is tussen gronden met veel en weinig berging. Door combinatie van de eenvoudigste Hooghoudt-formule, de reservoircoefficient van Krayenhoff van de Leur en een frequentie-analyse van resultaten van De Jager wordt een relatie (vgl 7) verkregen die het verband aangeeft tussen ontwerpcriterium en de te verwachten grondwaterstand bij gekozen frequentie. De relevantie voor de huidige praktijk is m.i. dat bijĀ parameterisering en modellering van de relatie grondwater-oppervlaktewater veelalĀ impliciet of expliciet wordt uitgegaan van stationaire formules. En dus systematische fouten maken.

Reacties

Reageren?

Naam *
E-mail *
Website
Uw reactie