Komt alle kennis van de States?

28-11-2011 | Categorie: Algemeen

Wij Nederlanders hebben een naam hoog te houden als het gaat om kennis van drainage (denken we). Echter voor peilgestuurde drainage kunnen we ons niet beschouwen als bronhouders van kennis.  De presentatie van Lodewijk Stuyt op de Symposium “Peilgestuurde Drainage” in Doetimchem (zie STOWA-site) is daar een illustratie van. Veel kennis op het gebied van peilgestuurde drainage komt -inderdaad- uit de USA. Met name Wayne Skaggs wordt algemeen beschouwd als een expert als het gaat om peilgestuurde drainage en de effecten daarvan op gewasproductie en uitspoeling van stikstof. Reeds in 1988 heb ik hem bezocht. Tijd dus om er weer eens te gaan kijken. Lodewijk Stuyt en ik hebben daarom begin november  een studiereis gemaakt naar 3 universiteiten in de USA: North-Carolina (die van Wayne Skaggs), Ohio en Illinois. Veel gezien en gehoord, en aan het verslag wordt gewerkt. Wij hebben ook op alle 3 universiteiten een seminar gehouden. Mijn presentatie staat bij recente kennisproducten (nr. 9).

Mijn voornaamste conclusies geef ik alvast:

  • om effecten van peilgesturude drainage in het veld aan te tonen moet je minstens 10 jaar meten (het proefveld dat ik in 1988 bezocht is nog steeds operationeel; zij het met ‘creatief boekhouden’ (ook gij Brutus!));
  • in tegenstelling tot wat je zou verwachten wordt in de door ons bezochte Staten kwistig met subsidies gewerkt om boeren aan peilgestuurde drainage te krijgen;
  • in technisch/technologisch opzicht is hetgeen wij hebben gezien wel interessant maar ook niet meer dan dat. En over Anticipatieve Drainage weinig gehoord;
  • onze technologie die wordt ontwikkeld bij Klimaatadaptieve Drainage maakte diepe indruk op onze toehoorders (tijdens presentaties van Lodewijk werd live het peil in de put in Rijsbergen veranderd). Doet de wet van de Stimulerende Achterstand hier zijn werking?
  • Sampler heeft voor mij een nieuwe betekenis gekregen: Op 1 van de 5 in de USA aangedane vliegvelden kon je 4 kleine glazen van minder bekende Amerikaanse bieren (Carolina Crafts) bestellen. Een sampler dus die op een rijtje voor je werden neergezet. De lekkerste was Older Mecklenburg Copper maar Carolina Blonde mag er ook zijn (?)

Reacties

Reageren?

Naam *
E-mail *
Website
Uw reactie