Klassieke kennis voor een modern vraagstuk

24-6-2013 | Categorie: Algemeen

Er is een tendens de peilen in polders te verhogen om daarmee de verzilting te bestrijden of om water te conserveren. In kleipolders is daarbij de vraag of de drains onder water komen en als dat zo is, wat de gevolgen daarvan zijn. In polder Noordplas is deze vraag ook aan de orde en Aequator heeft de situatie in beeld gebracht. Ook is er aan gerekend en de resultaten zijn beschreven in een  artikel dat in Stromingen is verschenen. Zie ook Recente Kennisproducten nr 11.  Een m.i. mooi voorbeeld van toepassing van klassieke kennis op een modern vraagstuk.

Reacties

Reageren?

Naam *
E-mail *
Website
Uw reactie