Is de HELP-tabel nog actueel?

29-5-2012 | Categorie: Algemeen

De HELP-tabel gaat al decennia mee en dan is de vraag relevant of hij nog actueel is. Daar is inmiddels het nodige over gezegd en geschreven en wellicht dat het er nu eindelijk van gaat komen. Bij die actualisatie is bijvoorbeeld relevant of de koppeling van nat- en droogteschade aan de GHG en GLG op gedraineerde gronden nog voldoet. Reeds in de jaren tachtig van de vorige eeuw is in ICW-rapport 31 (Van Wijk e.a., 1988) de nat- en droogteschade van akkerbouwgewassen gekoppeld aan draindiepte en -intensiteit. En ik ben van mening dat dat ook beter is (een publicatie hierover is in voorbereiding). Een reden te meer haast te maken met de actualisatie! Hoe dan ook: het ICW-rapport 31 staat nu op mijn site onder de Agrohydrologische basispublicaties.

Een belangrijk punt bij de actualisatie van de HELP-tabel voor akkerbouw is de actualisering van de koppeling van de ontwateringstoestand aan het aantal werkbare dagen in voor- en najaar. Een van mijn grote voorbeelden, Wind (zie eerder bericht), had het in dit verband vaak over ene Hokke. Hij was bedrijfsleider van proefboerderij Westmaas en heeft gedurende de periode 1941 t/m 1973 (m.u.v. 1945) het verloop van de bodemvochtigheid vastgesteld en dit verloop is  gekoppeld aan criteria voor bewerkbaarheid. Voor Wind (zie o.a. zijn proefschrift) en anderen een onmisbare reeks om hun modellen te testen. Ik heb de de publicatie hierover, IMAG-publicatie 109, van G. Hokke en T. Tanis uit 1978, gescand en eveneens toegevoegd aan de Agrohydrologische basispublicaties.

Reacties

Reageren?

Naam *
E-mail *
Website
Uw reactie