COLN-rapport gedigitaliseerd

6-3-2011 | Categorie: Algemeen

Voor de Tweede wereldoorlog was de aandacht voor verhogen van de produktiviteit van de landbouw sterk gericht op de bemesting. De samenhang tussen vocht en productiviteit werd maar nog maar in zeer beperkte mate bestudeerd. Tijdens de oorlgkwam daar verandering in, met name  door het drainage-onderzoek van Hooghoudt c.s. Door de hongerwinter, maar ook door de droge jaren 1947 en 1949 (mijn geboortejaar) werd de noodzaak voor productieverhoging in de landbouw meer dan eens duidelijk. Men had behoefte aan een landelijk overzicht en dit leidde tot de oprichting van de ad hoc Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland-T.N.O. (COLN).  Het secretariaat werd verzorgd door de afdeling Onderzoek van de Cultuurtechnische Dienst, bijna te vereenzelvigen metde legendarische  ir. W.C. Visser.  Onder zijn bezielende leiding werd per  provincie  een rapport opgesteld over de toestand van de landbouwwaterhuishouding en dankzij dit onderzoek weten we ook hoeveel droger (of natter) Nederland de afgelopen halve eeuw is geworden. Visser schreef het overkoepelende rapport. Dit rapport beschouw ik als het belangrijkste agrohydrologsich document en dat is ook de reden waarom ik het heb gescand en op mijn site heb geplaatst. Niet in de laatste plaats vanwege de opbrengst-ontwateringsdieptecurves (de voorlopers van de HELP-tabel) en de isocarpenfiguren. Benieuwd wat dat is? Lees dit monumentale werk! Te vinden onder de rubriek Kennisbank; oude kennisproducten, nr. 9. Mocht er behoefte zijn aan het digitaliseren van specifieke provinciale arpporten: ik heb alle exemplaren staan.

Wat het COLN-onderzoek zo uniek maakt is de omvang en duur van het onderzoek. Dat zou nu niet meer kunnen. Ik heb wel eens gefilosofeerd over een dergelijk onderzoek maar dan afvoerhydrologisch: landsdekkend op veel plaatsen gedurende langere tijd grondwaterstanden, stijghoogtes, neerslag, verdamping en afvoeren meten om de neerslag-afvoerrelaties en de regionale waterbalansen beter in de vingers te krijgen. Voor o.a. NHI is daar nu grote behoefte aan. Dat lijkt op het voorstel voor een Landelijke Hydrologische Analyse van het Topsysteem (LHTS) uit 1997. Ook dat voorstel is in bureaulades verdwenen. Maar wie weet ….

Ook heb ik een scan toegevoegd van een dagbladartikel in ik weet niet welke Courant. Het is een interview oude stijl met de toenmalige voorzitter van de Commissie, prof.  F. Hellinga. Dit artikel is afkomstig uit het archief van (zoals bekend mijn grote voorbeeld) dr. L.F. Ernst.

Reacties

Reageren?

Naam *
E-mail *
Website
Uw reactie